Kurikulum MŠ Luštěnice stojí na třech základních kamenech, kterými jsou:

  • Otevřené partnerství - komunikace, kooperace, podpora, empatie, řešení problémů, pomoc.
  • Hravé prožitkové učení - smysluplné cíle, motivace, skutečné prožívání, kritické myšlení, kooperace, individualizace a respektování osobního maxima dítěte, používání vhodných metod práce pedagogů, zpětná vazba.
  • Pohodové prostředí - prostředí MŠ, lidé a jejich vztahy, společné činnosti, relaxace, spolupráce, komunikace, příznivé klima školy.

NAŠE LOGO:

                                                      

Logo naší mateřské školy má svůj smysl:

  • jako první vidíme děti, které se smějí - jsou tedy šťastné a spokojené
  • děti stojí na pevné zemi - to jsou pevná pravidla, kterými se řídíme, pravidla společného soužití
  • stříška - označuje budovu, naši mateřskou školu, ve které společně pracujeme
  • špička stříšky - je cíl, ke kterému všichni směřujeme
  • a naším cílem jsou šťasné a spokojené děti, děti, které se smějí.

Jak je to jednoduché a přitom je v tom ukryto celé naše tajemství a veškerá naše práce.

V naší mateřské škole se snažíme v dětech podporovat zdravý životní styl a zájem o přírodu a ekologii. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Barevný čtyřlístek pro zdraví, který si paní učitelky v jednotlivých třídách zpracovávají do třídních vzdělávacích plánů. Koncepce je stavěna na tradicích české předškolní výchovy a vychází z předpokladu, že jsme vesnická mateřská škola a přírodu máme na dosah. Hlavním prostředkem naší výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení. Děti si po celou dobu pobytu v mateřské škole hrají. Hrají si sami, s kamarády nebo s paní učitelkou. Hra, humor, zpěv, cvičení, malování a mnoho další dětské "práce" tvoří naši školu tím, čím má být: prostředím, ve kterém se děti dobře cítí, jsou oceňovány, přijímány s pochopením a láskou a podněcovány k dalšímu rozvoji své osobnosti.

 

Informace o mateřské škole

MŠ Luštěnice leží v klidné části obce, uprostřed zástavby rodinných a bytových domů. Je tvořena 4 pavilony. Tři z nich jsou propojeny dlouhou chodbou, čtvrtý je kontejnerového typu, stojí samostatně a s hlavní budovou je spojen krytým chodníčkem. V každém pavilonu je jedna třída. Třídy jsou označeny veselými barvičkami, a tak děti chodí do Červené, Zelené, Žluté a Modré třídy. Všechny třídy jsou věkově smíšené, to znamená, že je navštěvují děti od 3 do 6, respektive 7 let (v případě odkladu povinné školní docházky). Do které třídy dítě na počátku docházky do mateřské školy nastoupí, z té později odchází do základní školy. Kapacita mateřské školy je 96 dětí. Ve škole máme vlastní školní kuchyni, kde se po celý rok připravují zdravá a chutná jídla a dostatek pití pro děti na celý den. Celá budova je obklopena rozlehlou zahradou, ve které děti naleznou koutek ke hraní buď pod vzrostlými stromy, na pískovištích, v dřevěném domečku, či se mohou sportovně vyžít na průlezkách, nafukovací trampolíně nebo si vyzkoušet svůj um a zručnost jízdy na dětském dopravním hřišti. Terén zahrady je členitý a poskytuje dětem dostatek prostoru pro volný pohyb.