Zápis 2016

10.02.2016 13:58

Mateřská škola Luštěnice, příspěvková organizace

Školní 9, 294 42 Luštěnice, IČO 71010858, tel.: 326357145, mob.: 606645511

 

vyhlašuje zápis do mateřské školy:

16. 3. 2015 od 8,00 do 14,00 hodin

v kanceláři ředitelky školy.

Pokud se zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit, domluví se na telefonním čísle 606645511 s ředitelkou školy na náhradním termínu. Pokud tak neučiní, nebude na pozdější přihlášky brán zřetel.

S sebou přineste:

  • vyplněnou Žádost o přijetí, s lékařským potvrzením o očkování dítěte a s podpisy obou rodičů (formulář ke stažení na webových stránkách školy www.mslustenice.webnode.cz ), nebo možno předem vyzvednout v MŠ,
  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci Luštěnice a Smilovice - výpis z evidence obyvatel obecního úřadu dané obce.

 

Kriteria pro seřazení přijatých žádostí:

  • 1. Děti jeden rok před zahájením povinné školní docházky a s odloženou povinnou školní docházkou.
  •  2. Děti s trvalým bydlištěm v obci Luštěnice a Smilovice seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
  • 3. Všechny ostatní děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

 

Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti od 3 let. Ke dni nástupu do MŠ musí být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.

 

16.3. také proběhne Den otevřených dveří: 7,30 - 10,30 hod.