Upozornění

16.04.2013 13:10

Rády bychom upozornili rodiče na to, že se nám množí případy, kdy si rodiče přijdou vyzvednout svoje dítě až po provozní době mateřské školy. Tento jev by měl být naprosto výjimečným. Proto byl založen sešit, ve kterém se, pro přehlednost, budou registrovat příchody rodičů po provozní době MŠ. Je třeba, aby si rodiče uvědomili, že pozdní vyzvedávání dítěte je bráno jako porušování školního řádu a při jeho opakovaném porušování je možné rozhodnout i o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Děkujeme za pochopení, kolektiv pracovnic mateřské školy.