Snížení úplaty

13.06.2013 12:12

Ředitelka Mateřské školy Luštěnice vydala rozhodnutí, kterým snižuje úplatu za předškolní vzdělávání těm, kteří nebudou navštěvovat mateřskou školu z důvodu rekonstrukce pavilonu III. v době od 14. do 28. června a od 2. do 30. září 2013. Úplata je stanovena takto:

  • Nulová docházka -  úplata také nulová,
  • docházka 1 týden - úplata 115,- Kč,
  • docházka 2 týdny - úplata 230,- Kč,
  • docházka 3 týdny - úplata 345,- Kč.

Rozdíl mezi plnou a sníženou částkou úplaty za předškolní vzdělávání bude rodičům vrácen na jejich účty. Vyúčtování bude provedeno za červen v červenci a za září v říjnu 2013.