Zápis

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

22.05.2017 08:56
19.6. v 15,00 hodin bude v Červené třídě schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Dostanete přihlášku ke stravování a dozvíte se všechny potřebné informace o provozu a fungování mateřské školy, o stravování a vzdělávacím programu.   Účast nutná.   Děkuji Chládková, ředitelka...

Výsledky

11.05.2017 15:32
Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy budou vyvěšeny na okně ředitelny mateřské školy v pondělí 15.5.2017. Prosím všechny rodiče, aby se zastavili v ředitelně. Děkuji.    

 

                           

Spádová Mateřská škola Luštěnice vyhlašuje zápis do mateřské školy:

2. 5. 2017  8,00 - 12,00 a 12,30 - 15,00 hodin

v ředitelně mateřské školy.

Pokud se zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit, domluví se na telefonním čísle 606 64 55 11 s ředitelkou školy na náhradním termínu. Na pozdější přihlášky NEBUDE brán zřetel. Volná kapacita MŠ je 32 míst.

 

S sebou přineste:

  • vyplněnou Žádost o přijetí, s lékařským potvrzením o očkování dítěte (formulář ke stažení pod záložkou "dokumenty k zápisu", nebo možno předem vyzvednout v kterékoli třídě MŠ,
  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte ve školském spádovém obvodu MŠ Luštěnice (dle Obecně závazné vyhlášky obce Luštěnice č. 3/2017 a obce Smilovice č. 1/2017).

Bez těchto dokumentů není možné zápis provést.

 

Od 1.1.2017 je předškolní vzdělávání POVINNÉ pro děti, které před začátkem školního roku dovrší pěti let až do zahájení povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte je POVINEN přihlásit toto dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

                                                                                                                                                     

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 let. Ke dni nástupu do MŠ má být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.

 

Kriteria pro seřazení přijatých žádostí:

  • 1. Děti, které do 31.8.2017 dosáhnou pátého roku věku a děti s odkladem povinné školní docházky, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné, s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu MŠ.
  • 2. Děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu MŠ seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
  • 3. Všechny ostatní děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

 

2.5. v MŠ také proběhne Den otevřených dveří od 7,30 do 11,00 hodin.