Změny v mateřské škole od září 2017

15.08.2017 08:36

 

Od září budou ve třídách změny ve vedení tříd. Tyto změny jsou realizovány z důvodů budoucích interních organizačních změn a také změn v legislativě. Obsazení tříd učitelkami najdete v záložce O nás - personál.

Prosím rodiče o shovívavost a také o to, aby tuto informaci předali svým dětem. Připravte děti na změnu s pozitivní energií, aby se děti mohly do školky těšit a já věřím, že vše společně dobře zvládneme.

Na shledanou v novém školním roce.

Bc. Eva Chládková